Lyhytterapia

Miksi lyhytterapia?

Lyhytterapia on matalan kynnyksen palvelu, eikä vaadi diagnoosia. Lyhytterapia ei ole Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, vaan kevyempi muoto, joka oikea-aikaisesti aloitettuna mahdollistaa toimintakyvyn ylläpitämisen. Käynneistä ei tehdä kirjauksia.

Paketteihin sisältyy tutustumiskäynti & tilannekartoitus. Sen jälkeen asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan, keinoja, joilla ne saavutetaan. Lopuksi vielä vahvistamme toimintamalleja sekä kertaamme jo aiemmin käydyt asiat läpi.

Yksittäiset käynnit:

45 min / 80 € (alv 0 %)

90 min / 130 € (alv 0 %)

yli 5 tapaamista 65€ / kerta / 45 min (alv 0 %)

Asiakkaiden kommentteja

“Kiitos! Jo se, että sain tulla kuulluksi, oli minulle merkittävää. Tapaamistamme jälkeen tiesin mitä seuraavaksi kuuluu tehdä ja sain niistä paljon hyötyä oman yrittäjän arjen selkeyttämiseen ja kuormituksen vähentämiseen.”
“Kiitos ammattitaitoisesta, läsnäolevasta kohtaamisesta kanssasi. Sain selkeyttä konkreettisiin asioihin ja jo kahden tapaamisen jälkeen olen alkanut luoda muutoksia omassa työarjessa niin, että voin luoda sinne enemmän tilaa ja palautumista.”

Mitä on lyhytterapia?

Lyhytterapiassa pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä ja auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Mitä lyhytterapiassa tehdään?

Lyhytterapiassa emme keskity vaikeuksiin, niiden tuomiin haasteisiin tai tehtyihin virheisiin. Juurisyyn selvittäminen lienee tarpeen, mutta emme jää siihen kiinni, vaan pohdimme yhdessä, miten tilanteen uusiutuminen voidaan välttää ja millaisia muutoksia se vaatii.

Ratkaisukeskeisyydessä keskitymme siihen mitä haluat, eikä siihen mitä et halua.